#ระบบปรึกษาการแพทย์ทางไกล

ระบบปรึกษา การแพทย์ทางไกล

เอกสารดาวน์โหลด
ประเภท
วิธีการติดตั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์
แอพพลิเคชั่น DMS Telemedicine สำหรับเจ้าหน้าที่
Web Application
แอพพลิเคชั่น DMS Telemedicine สำหรับผู้ป่วย iPhone
App Store
แอพพลิเคชั่น DMS Telemedicine สำหรับผู้ป่วย Android
Play Store