#ระบบประชุมทางไกล

ระบบประชุม ทางไกล

เอกสารดาวน์โหลด
ประเภท
เข้าร่วมประชุม
สร้างลิงค์
สร้างลิงค์การประชุมทางไกลผ่าน Google Meet
Google Meet
สร้างลิงค์การประชุมทางไกลผ่าน WebEX
WebEX
สร้างลิงค์การประชุมทางไกลผ่าน Zoom
Zoom
สร้างลิงค์การประชุมทางไกลผ่าน Microsoft Teams
Microsoft Teams