#งานทรัพยากรบุคคล

รับสมัครงาน โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี

สามารถส่งหลักฐานและใบสมัคร 2 ช่องทาง
1. ทาง email : hrmth89@gmail.com
2. ไปรษณีย์ : งานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี

139 หมู่ 4 ถ.รังสิต-นครนายก ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 โทร 02-5461960 ต่อ 8026-8029
***หากส่งหลักฐานและใบสมัครทาง E-Mail ในวันที่มาสอบต้องนำหลักฐานและใบสมัครมาให้งานทรัพยากรบุคคลด้วย***

เอกสารฟอร์มสมัครงาน
ประเภทเอกสาร
เอกสาร
ฟอร์มใบสมัครพนักงานราชการ
ใบสมัครงาน
ฟอร์มใบสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ใบสมัครงาน
ฟอร์มใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ใบสมัครงาน
หัวข้อเอกสาร
ประเภท
วันที่ประกาศ
เอกสาร
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
รับสมัครงาน
15 พฤษภาคม 2567
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตำหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
รับสมัครงาน
8 พฤษภาคม 2567
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
รับสมัครงาน
8 พฤษภาคม 2567
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานธุรการ
รับสมัครงาน
8 พฤษภาคม 2567
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (แพทย์แผนไทย)
ประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อ
3 พฤษภาคม 2567
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
รับสมัครงาน
1 พฤษภาคม 2567
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคักเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
26 เมษายน 2567
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (แพทย์แผนไทย) และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
24 เมษายน 2567
เรียกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค
ประกาศเรียกบัญชีรายชื่อ
10 เมษายน 2567
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
รับสมัครงาน
10 เมษายน 2567
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อ
5 เมษายน 2567
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (แพทย์แผนไทย) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
รับสมัครงาน
4 เมษายน 2567
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคักเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
22 มีนาคม 2567
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
ประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อ
22 มีนาคม 2567
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานธุรการ
ประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อ
15 มีนาคม 2567
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งพนักงานธุรการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
12 มีนาคม 2567
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
ประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อ
8 มีนาคม 2567
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ ตำแหน่งเภสัชกร ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
4 มีนาคม 2567
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อ
28 กุมภาพันธ์ 2567
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
รับสมัครงาน
27 กุมภาพันธ์ 2567
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
22 กุมภาพันธ์ 2567
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา
ประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อ
20 กุมภาพันธ์ 2567
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และพนักงานธุรการ
รับสมัครงาน
16 กุมภาพันธ์ 2567
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ และตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
15 กุมภาพันธ์ 2567
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
รับสมัครงาน
9 กุมภาพันธ์ 2567
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ ตำแหน่งเภสัชกร ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
รับสมัครงาน
2 กุมภาพันธ์ 2567
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา
รับสมัครงาน
2 กุมภาพันธ์ 2567
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
23 มกราคม 2567
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานธุรการ ตำแหน่งพนักงานเปล
ประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อ
23 มกราคม 2567
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานธุรการ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่งพนักงานเปล
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
16 มกราคม 2567
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
รับสมัครงาน
8 มกราคม 2567
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อ
4 มกราคม 2567
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
28 ธันวาคม 2566
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์
รับสมัครงาน
18 ธันวาคม 2566
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
ประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อ
8 ธันวาคม 2566
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน ๖ ตำแหน่ง
รับสมัครงาน
8 ธันวาคม 2566
บัญชีรายชื่อเพื่อผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อ
1 ธันวาคม 2566
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
27 พฤศจิกายน 2566
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
27 พฤศจิกายน 2566
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ.
ประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อ
23 พฤศจิกายน 2566
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
14 พฤศจิกายน 2566
แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
รับสมัครงาน
6 พฤศจิกายน 2566
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
ประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อ
30 ตุลาคม 2566
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
รับสมัครงาน
26 ตุลาคม 2566
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
รับสมัครงาน
26 ตุลาคม 2566
ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมการแพทย์
รับสมัครงาน
26 ตุลาคม 2566
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
รับสมัครงาน
26 ตุลาคม 2566
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพนักงานธุรการ
รับสมัครงาน
20 ตุลาคม 2566
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งเภสัชกร 2 อัตรา
รับสมัครงาน
20 ตุลาคม 2566
แจ้งรายชื่อผุู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเภสัชกร
ประกาศรายชื่อ
20 ตุลาคม 2566
แจ้งรายชื่อผุู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
ประกาศรายชื่อ
20 ตุลาคม 2566
แจ้งรายชื่อผุู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
ประกาศรายชื่อ
16 ตุลาคม 2566
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ
รับสมัครงาน
12 ตุลาคม 2566
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
รับสมัครงาน
11 ตุลาคม 2566
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายแพทย์
ประกาศรายชื่อ
10 ตุลาคม 2566
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งเภสัชกร
รับสมัครงาน
11 ตุลาคม 2566
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายแพทย์
ประกาศรายชื่อ
5 ตุลาคม 2566
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานเปล
รับสมัครงาน
4 ตุลาคม 2566
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค
ประกาศรายชื่อ
28 กันยายน 2566
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์
ประกาศรายชื่อ
28 กันยายน 2566
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายแพทย์
รับสมัครงาน
22 กันยายน 2566
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์
ประกาศรายชื่อ
22 กันยายน 2566
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค
ประกาศรายชื่อ
22 กันยายน 2566
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ
ประกาศรายชื่อ
22 กันยายน 2566
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ
ประกาศรายชื่อ
12 กันยายน 2566
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์
รับสมัครงาน
8 กันยายน 2566
ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค
รับสมัครงาน
8 กันยายน 2566
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งเพยาบาลวิชาชีพ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
ประกาศรายชื่อ
24 สิงหาคม 2566
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
ประกาศรายชื่อ
17 สิงหาคม 2566
ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ
รับสมัครงาน
16 สิงหาคม 2566
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
รับสมัครงาน
9 สิงหาคม 2566
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
รับสมัครงาน
27 กรกฎาคม 2566
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเภสัชกร
รับสมัครงาน
27 กรกฎาคม 2566
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
ประกาศรายชื่อ
26 กรกฎาคม 2566
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ
รับสมัครงาน
25 กรกฎาคม 2566
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ/นักวิชาการสาธารณสุข
ประกาศรายชื่อ
21 กรกฎาคม 2566
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
ประกาศรายชื่อ
21 กรกฎาคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
ประกาศรายชื่อ
19 กรกฎาคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ/นักวิชาการสาธารณสุข
ประกาศรายชื่อ
18 กรกฎาคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
ประกาศรายชื่อ
17 กรกฎาคม 2566
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ/นักวิชาการสาธารณสุข
รับสมัครงาน
13 กรกฎาคม 2566
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งเภสัชกร
ประกาศรายชื่อ
13 กรกฎาคม 2566
แจ้งรายชื่อผุู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเภสัชกร
ประกาศรายชื่อ
11 กรกฎาคม 2566
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
ประกาศรายชื่อ
7 กรกฎาคม 2566
ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค
รับสมัครงาน
4 กรกฎาคม 2566
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
รับสมัครงาน
4 กรกฎาคม 2566
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
ประกาศรายชื่อ
3 กรกฎาคม 2566
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
ประกาศรายชื่อ
30 มิถุนายน 2566
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
ประกาศรายชื่อ
29 มิถุนายน 2566
แจ้งรายชื่อผุ้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
ประกาศรายชื่อ
23 มิถุนายน 2566
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
ประกาศรายชื่อ
20 มิถุนายน 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
ประกาศรายชื่อ
19 มิถุนายน 2566
ขยายรับสมัครตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค
รับสมัครงาน
13 มิถุนายน 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดอลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
ประกาศรายชื่อ
12 มิถุนายน 2566