ฝ่ายงานพัสดุ

จัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี

เรียนแจ้งผู้เข้าชม เว็บเพจนี้ไม่ได้ Update ข้อมูลแล้ว
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ประเภท
วันที่ประกาศ
ดาวน์โหลด
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง ผลการคัดเลือกร้านค้าสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ งบประมาณ พ.ศ. 2567
จัดซื้อ จัดจ้าง
25 กันยายน 2566
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Cyclophosphamide sterile powder 1 g injection จำนวน1,600 vial ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ครั้งที่ 2)
จัดซื้อ จัดจ้าง
22 กันยายน 2566
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Cyclophosphamide sterile powder 1 g injection จำนวน1,600 vial ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
จัดซื้อ จัดจ้าง
21 กันยายน 2566
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) จำนวน 2 ชุด และเช่าระบบจัดการข้อมูลระบบเครือข่าย จำนวน 1 ระบบ ระยะเวลา 1 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
จัดซื้อ จัดจ้าง
18 กันยายน 2566
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกร้านค้าสวัสดีการ ประจำปีงบประมาณ 2567
จัดซื้อ จัดจ้าง
18 กันยายน 2566
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Urea cream 10% 100 g จำนวน 8,600 หลอด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ครั้งที่ 2)
จัดซื้อ จัดจ้าง
15 กันยายน 2566
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Urea cream 10% 100 g จำนวน 8,600 หลอด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
จัดซื้อ จัดจ้าง
14 กันยายน 2566
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารพัชรกิติยาภา (ส่วนที่เหลือ) จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
14 กันยายน 2566
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Atezolizumab sterile solution 1,200 mg/20 ml injection จำนวน 10 vial ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
จัดซื้อ จัดจ้าง
14 กันยายน 2566
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Trastuzumab sterile solution 600 mg/5 ml injection จำนวน 20 vial ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
จัดซื้อ จัดจ้าง
14 กันยายน 2566
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Trastuzumab emtansine sterile powder 100 mg injection จำนวน 10 vial ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
จัดซื้อ จัดจ้าง
14 กันยายน 2566
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Temozolomide 100 mg capsule จำนวน 80 กล่อง และ Temozolomide 250 mg capsule จำนวน 40 กล่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
จัดซื้อ จัดจ้าง
14 กันยายน 2566
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Docetaxel sterile solution 20 mg injection จำนวน 520 vial และ Docetaxel sterile solution 80 mg injection จำนวน 600 vial ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
จัดซื้อ จัดจ้าง
14 กันยายน 2566
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อจัดซื้ออาหารผู้ป่วยใน 7 หมวด ระยะเวลา 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
14 กันยายน 2566
ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงหออภิบาลคุณภาพชีวิต จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
12 กันยายน 2566
ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงศูนย์บริการให้ยาเคมีบำบัดผู้ป่วยนอก จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
12 กันยายน 2566
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Letrozole 2.5 mg tablet จำนวน 1,500 กล่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
จัดซื้อ จัดจ้าง
8 กันยายน 2566
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Cyclophosphamide sterile powder 1 g injection จำนวน 1,600 vial ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
จัดซื้อ จัดจ้าง
8 กันยายน 2566
ประกาศ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
จัดซื้อ จัดจ้าง
6 กันยายน 2566
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Urea cream 10% 100 g จำนวน 8,600 หลอด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
จัดซื้อ จัดจ้าง
1 กันยายน 2566
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง จ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ให้บริการผู้ป่วย (OPD) จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
จัดซื้อ จัดจ้าง
1 กันยายน 2566
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี กรมการแพทย์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกร้านค้าสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ 2567
จัดซื้อ จัดจ้าง
1 กันยายน 2566
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อ 99m TC Generator ประจำปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
31 ส.ค. 2566
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อน้ำยาตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยา ประจำปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
31 ส.ค. 2566
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อน้ำยาตรวจทางเคมีคลินิก ประจำปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
31 ส.ค. 2566
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อน้ำยาโลหิตวิทยา ประจำปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
31 ส.ค. 2566
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง ประกวดราคาจัดจ้างเหมาดำเนินการตรวจวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการภายนอก จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
31 ส.ค. 2566
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง ประกวดราคาจัดจ้างแปลผลภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT SCAN) จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
31 ส.ค. 2566
ประกวดราคาเช่าเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ ประจำปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
31 ส.ค. 2566
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่องจ้างบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ AIR CHILLEER จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
จัดซื้อ จัดจ้าง
31 ส.ค. 2566
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง เช่าอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) จำนวน 2 ชุด และเช่าระบบจัดการข้อมูลระบบเครือข่าย จำนวน 1 ระบบ ระยะเวลา 1 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
จัดซื้อ จัดจ้าง
31 ส.ค. 2566
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่องจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และระบบสำรองข้อมูล ระยะเวลา 1 ปี จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
จัดซื้อ จัดจ้าง
31 ส.ค. 2566
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาดูแลสนามหญ้าและต้นไม้ จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
จัดซื้อ จัดจ้าง
31 ส.ค. 2566
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง เอกสารประกวดราคาซื้อจัดซื้ออาหารผู้ป่วยใน 7 หมวด ระยะเวลา 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
จัดซื้อ จัดจ้าง
31 ส.ค. 2566
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้ออาหารผู้ป่วยใน 7 หมวด ระยะเวลา 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
จัดซื้อ จัดจ้าง
31 ส.ค. 2566
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เอกสารประกวดราคาซื้อจัดซื้ออาหารผู้ป่วยใน 7 หมวด ระยะเวลา 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
22 ส.ค. 2566
ประกาศ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เงินบำรุง)
จัดซื้อ จัดจ้าง
18 ส.ค. 2566
ร่าง ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงหออภิบาลคุณภาพชีวิต จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
11 ส.ค. 2566
ร่าง ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงศูนย์บริการให้ยาเคมีบำบัดผู้ป่วยนอก จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
11 ส.ค. 2566
ประกาศ กรมการแพทย์ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
จัดซื้อ จัดจ้าง
11 ส.ค. 2566
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องสำรองไฟสำหรับเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์จำลองการฉายรังสี จำนวน 1 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
จัดซื้อ จัดจ้าง
9 ส.ค. 2566
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
จัดซื้อ จัดจ้าง
9 ส.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
จัดซื้อ จัดจ้าง
14 ก.ค. 2566
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องสำรองไฟสำหรับเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์จำลองการฉายรังสี จำนวน 1 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
13 ก.ค. 2566
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
10 ก.ค. 2566
ประกาศ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องสำรองไฟสำหรับเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์จำลองการฉายรังสี จำนวน 1 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
10 ก.ค. 2566
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ราคากลาง เอกสารประกวดราคาและประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
จัดซื้อ จัดจ้าง
23 มิถุนายน 2566
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้้อเครื่องสำรองไฟสำหรับเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์จำลองการฉายรังสี จำนวน 1 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
22 มิถุนายน 2566
แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2566 (เวชภัณฑ์ยา)
จัดซื้อ จัดจ้าง
10 มิถุนายน 2566
แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2566
จัดซื้อ จัดจ้าง
10 มิถุนายน 2566
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
จัดซื้อ จัดจ้าง
26 พฤษภาคม 2566
สขร จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา เมษายน 2566
จัดซื้อ จัดจ้าง
10 พฤษภาคม 2566
สขร จัดซื้อจัดจ้าง เมษายน 2566
จัดซื้อ จัดจ้าง
10 พฤษภาคม 2566
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Bevacizumab sterile solution 100 mg/4 ml injection จำนวน 400 vial ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
จัดซื้อ จัดจ้าง
21 เมษายน 2566
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Cisplatin sterile solution 50 mg/50 ml injection จำนวน 3,120 vial ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
จัดซื้อ จัดจ้าง
21 เมษายน 2566
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Fluorouracil sterile solution 1,000 mg/20 ml injection จำนวน 5,340 vial ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
จัดซื้อ จัดจ้าง
21 เมษายน 2566
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Carboplatin sterile solution 150 mg/15 ml injection จำนวน 1,380 vial และ Carboplatin sterile solution 450 mg/45 ml injection จำนวน 1,200 vial ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
จัดซื้อ จัดจ้าง
21 เมษายน 2566
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อชุดระบบเครื่องวัดเฝ้าติดตามสัญญาณชีพ จำนวน 8 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
21 เมษายน 2566
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อชุดระบบคัดกรองผู้ป่วยอัตโนมัติพร้อมเครื่องวัดความดัน จำนวน 4 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
19 เมษายน 2566
ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
จัดซื้อ จัดจ้าง
19 เมษายน 2566
สขร.เวชภัณฑ์ยา เดือนมีนาคม 2566
จัดซื้อ จัดจ้าง
10 เมษายน 2566
สขร.ซื้อจ้าง เดือนมีนาคม 2566
จัดซื้อ จัดจ้าง
10 เมษายน 2566
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่องยกเลิกประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อชุดระบบคัดกรองผู้ป่วยอัตโนมัติพร้อมเครื่องวัดความดัน จำนวน 4 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
10 เมษายน 2566
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่องประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อชุดระบบเครื่องวัดเฝ้าติดตามสัญญาณชีพ จำนวน 8 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
10 เมษายน 2566
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Fluorouracil sterile solution 1000 mg/20 ml injection จำนวน 5,340 vial ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
จัดซื้อ จัดจ้าง
24 มี.ค. 2566
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Carboplatin sterile solution 150 mg/15 ml injection จำนวน 1,380 vial และ Carboplatin sterile solution 450 mg/45 ml injection จำนวน 1,200 vial ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
จัดซื้อ จัดจ้าง
24 มี.ค. 2566
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Bevacizumab sterile solution 100 mg/4 ml injection จำนวน 400 vial ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
จัดซื้อ จัดจ้าง
22 มี.ค. 2566
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Cisplatin sterile solution 50 mg/50 ml injection จำนวน 3,120 vial ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
จัดซื้อ จัดจ้าง
22 มี.ค. 2566
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อชุดระบบเครื่องวัดเฝ้าติดตามสัญญาณชีพ จำนวน 8 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
13 มี.ค. 2566
สขร เวชภัณฑ์ยา เดือน กพ66
จัดซื้อ จัดจ้าง
10 มี.ค. 2565
สขร ซื้อจ้าง เดือน กพ66
จัดซื้อ จัดจ้าง
10 มี.ค. 2565
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อชุดระบบคัดกรองผู้ป่วยอัตโนมัติพร้อมเครื่องวัดความดัน จำนวน 4 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
10 มี.ค. 2566
ประกาศร่าง เอกสารประกวดราคาจัดซื้อระบบแจ้งเตือนเหตุไฟไหม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
จัดซื้อ จัดจ้าง
3 มี.ค. 2566
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 12 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
27 ก.พ. 2566
ประกาศร่าง จัดซื้อระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้ (Fire Alarm) อาคารกาญจนบารมี จำนวน 1 ระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
จัดซื้อ จัดจ้าง
13 ก.พ. 2566
สขร เวชภัณฑ์ยา เดือน มค66
จัดซื้อ จัดจ้าง
10 ก.พ. 2565
สขร ซื้อจ้าง เดือน มค66
จัดซื้อ จัดจ้าง
10 ก.พ. 2565
ประกาศผู้ชนะ โครงการจัดจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำผู้ป่วย ผู้มารับบริการ บริเวณชั้น 1 จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
จัดซื้อ จัดจ้าง
10 ก.พ. 2566
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
จัดซื้อ จัดจ้าง
10 ก.พ. 2566
ประกาศ ประกวดราคา และรายละเอียด โครงการจ้างปรับปรุงห้องน้ำผู้ป่วย ผู้มารับบริการ บริเวณชั้น 1 อาคารกาญจนบารมี จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
จัดซื้อ จัดจ้าง
26 ม.ค. 2566
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 12 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
จัดซื้อ จัดจ้าง
26 ม.ค. 2566
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคา จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 12 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
25 ม.ค. 2566
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Temozolomide จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
20 ม.ค. 2566
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Osimertinib mesilate 80 mg tablet จำนวน 15 กล่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จัดซื้อ จัดจ้าง
20 ม.ค. 2566
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
จัดซื้อ จัดจ้าง
12 ม.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เรื่องจ้างบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ AIR CHILLEER จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
จัดซื้อ จัดจ้าง
11 ม.ค. 2566
ประกาศ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรรธัญบุรี เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
จัดซื้อ จัดจ้าง
11 ม.ค. 2566
สขร เวชภัณฑ์ยา เดือน ธค65
จัดซื้อ จัดจ้าง
10 ม.ค. 2565
สขร ซื้อจ้าง เดือน ธค65
จัดซื้อ จัดจ้าง
10 ม.ค. 2565
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 12 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
จัดซื้อ จัดจ้าง
4 ม.ค. 2566
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Temozolomide จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
จัดซื้อ จัดจ้าง
4 ม.ค. 2566
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Bevacizumab sterile solution 100 mg/4 ml injection จำนวน 140 vial ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
จัดซื้อ จัดจ้าง
15 ธ.ค. 2565
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
จัดซื้อ จัดจ้าง
14 ธ.ค. 2565
สขร เวชภัณฑ์ยา เดือน พย65
จัดซื้อ จัดจ้าง
10 ธ.ค. 2565
สขร ซื้อจ้าง เดือน พย65
จัดซื้อ จัดจ้าง
10 ธ.ค. 2565
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
จัดซื้อ จัดจ้าง
6 ธ.ค. 2565
3.แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
จัดซื้อ จัดจ้าง
6 ธ.ค. 2565
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Letrozole 2.5 mg tablet จำนวน 36,000 tablet ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
จัดซื้อ จัดจ้าง
2 ธ.ค. 2565
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Docetaxel sterile solution 20 mg/1 ml injection จำนวน 540 vial และ Docetaxel sterile solution 80 mg/4 ml injection จำนวน 360 vial ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
จัดซื้อ จัดจ้าง
2 ธ.ค. 2565
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Calcium folinate steile solution 50 mg/5 ml injection จำนวน 2,160 vial และ Calcium folinate sterile solution ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mg/30 ml injection จำนน 840 vial ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
จัดซื้อ จัดจ้าง
1 ธ.ค. 2565
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Doxorubicin hydrochloride sterile solution 50 mg/25 ml injection จำนวน 3,288 vial ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
จัดซื้อ จัดจ้าง
1 ธ.ค. 2565
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Cyclophosphamide sterile powder 1 g injection จำนวน 2,002 vial ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
จัดซื้อ จัดจ้าง
1 ธ.ค. 2565
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Tamoxifen citrate 20 mg tablet จำนวน 378,000 tablet ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
จัดซื้อ จัดจ้าง
24 พ.ย. 2565
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Bevacizumab sterile solution 100 mg/4 ml injection จำนวน 140 vial ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
จัดซื้อ จัดจ้าง
22 พ.ย. 2565
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Fulvestrant sterile solution 250 mg/5 ml injection จำนวน 20 กล่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
จัดซื้อ จัดจ้าง
18 พ.ย. 2565
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Ondansetron hydrochloride 8 mg tablet จำนวน 756 กล่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
จัดซื้อ จัดจ้าง
18 พ.ย. 2565
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Bevacizumab sterile solution 100 mg/4 ml injection จำนวน 140 vial ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
จัดซื้อ จัดจ้าง
18 พ.ย. 2565
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่องยเลิกประกาศผู้ได้รับคัดเลือก
จัดซื้อ จัดจ้าง
17 พ.ย. 2565
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Calcium folinate sterile solution 50 mg/5 ml injection จำนวน 2,160 vial และ Calcium folinate sterile solution ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mg/30 ml injection จำนวน 840 vial ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
จัดซื้อ จัดจ้าง
16 พ.ย. 2565
ประกาศ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องสำรองไฟสำหรับเครื่องเร่งอนุภาคขนาด 160 KVA/144 KW จำนวน 3 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
จัดซื้อ จัดจ้าง
15 พ.ย. 2565
ประกาศ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อน้ำยาตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (HPV DNA TESTING) จำนวน 10,000 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
จัดซื้อ จัดจ้าง
14 พ.ย. 2565
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาขยายเขตหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
จัดซื้อ จัดจ้าง
11 พ.ย. 2565
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Doxorubicin hydrochloride sterile solution 50 mg/25 ml injection จำนวน 3,288 vial ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
จัดซื้อ จัดจ้าง
11 พ.ย. 2565
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Cyclophosphamide sterile powder 1 g injection จำนวน 2,002 vial ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
จัดซื้อ จัดจ้าง
11 พ.ย. 2565
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Docetaxel sterile solution 20 mg/1 ml injection จำนวน 540 vial และ Docetaxel sterile solution 80 mg/4 ml injection จำนวน 360 vial ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
จัดซื้อ จัดจ้าง
11 พ.ย. 2565
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Letrozole 2.5 mg tablet จำนวน 36,000 tablet ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
จัดซื้อ จัดจ้าง
11 พ.ย. 2565
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Calcium folinate sterile solution 50 mg/5 ml injection จำนวน 2,160 vial และ Calcium folinate sterile solution ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mg/30 ml injection จำนวน 840 vial ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
จัดซื้อ จัดจ้าง
11 พ.ย. 2565
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Lidacaine hydrochloride viscous solution 20 mg/1 ml (100 ml) จำนวน 2,220 ขวด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
จัดซื้อ จัดจ้าง
11 พ.ย. 2565
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Urea cream 10% 100 g จำนวน 10,000 หลอด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
จัดซื้อ จัดจ้าง
11 พ.ย. 2565
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
จัดซื้อ จัดจ้าง
10 พ.ย. 2565
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565
จัดซื้อ จัดจ้าง
7 พ.ย. 2565
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565
จัดซื้อ จัดจ้าง
7 พ.ย. 2565
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง-อะไหล่ลิฟท์ จำนวน 5 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
จัดซื้อ จัดจ้าง
4 พ.ย. 2565
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Cyclophosphamide sterile powder 1 g injection จำนวน 2,002 vial ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
จัดซื้อ จัดจ้าง
4 พ.ย. 2565
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Doxorubicin hydrochloride sterile solution 50 mg/25 ml injection จำนวน 3,288 vial ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
จัดซื้อ จัดจ้าง
4 พ.ย. 2565
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
จัดซื้อ จัดจ้าง
1 พ.ย. 2565
ประกาศกรมการแพทย์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องเร่งอนุภาคพลังงานสูงชนิดเทคนิคแปรความเข้มเชิงปริมาตร (Volumetric Modulated Arc Therapy : VMAT) โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
จัดซื้อ จัดจ้าง
31 ตุลาคม 2565
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชืราลงกรณธัญบุรี เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Bevacizumab sterile solution 100 mg/4 ml injection จำนวน 140 vial ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
จัดซื้อ จัดจ้าง
28 ตุลาคม 2565
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชืราลงกรณธัญบุรี เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Tamoxifen citrate 20 mg tablet จำนวน 378,000 tablet ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
จัดซื้อ จัดจ้าง
28 ตุลาคม 2565
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชืราลงกรณธัญบุรี เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Fulvestrant sterile solution 250 mg/5 ml injection จำนวน 20 กล่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
จัดซื้อ จัดจ้าง
28 ตุลาคม 2565
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องสำรองไฟสำหรับเครื่องเร่งอนุภาคขนาด 160 KVA/144 KW จำนวน 3 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
จัดซื้อ จัดจ้าง
26 ตุลาคม 2565
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง ประกาศ ประกวดราคา จัดซื้อน้ำยาตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (HPV DNA TESTING) จำนวน 10,000 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
จัดซื้อ จัดจ้าง
26 ตุลาคม 2565
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Ondansetron hydrochloride 8 mg tablet จำนวน 756 กล่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
จัดซื้อ จัดจ้าง
26 ตุลาคม 2565
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Ondansetron hydrochloride 8 mg tablet จำนวน 756 กล่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
จัดซื้อ จัดจ้าง
26 ตุลาคม 2565
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Calcium folinate sterile solution 50 mg/5 ml injection จำนวน 2,160 vial และ Calcium folinate sterile solution ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mg/30 ml injection จำนวน 840 vial ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
จัดซื้อ จัดจ้าง
21 ตุลาคม 2565
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Paclitaxel sterile solution 100 mg injection จำนวน 602 vial และ Paclitaxel sterile solution 300 mv injection จำนวน 1,600 vial ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
จัดซื้อ จัดจ้าง
21 ตุลาคม 2565
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Capectiabine 500 mg tablet จำนวน 1,280 กล่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
จัดซื้อ จัดจ้าง
20 ตุลาคม 2565
ประกาศกรมการแพทย์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องเตรียมยาฉีดและเคมีบำบัดอัตโนมัติด้วยหุ่นยนต์ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
18 ตุลาคม 2565
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาUrea cream 10% 100 g จำนวน 10,000 หลอด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
จัดซื้อ จัดจ้าง
18 ตุลาคม 2565
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Lidocaine hydrochloride viscous solution 20 mg/1 ml (100 ml) จำนวน 2,220 ขวด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
จัดซื้อ จัดจ้าง
18 ตุลาคม 2565
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชืราลงกรณธัญบุรี เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Cyclophosphamide sterile powder 1 g injection จำนวน 2,002 vial ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
จัดซื้อ จัดจ้าง
18 ตุลาคม 2565
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชืราลงกรณธัญบุรี เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Doxorubicin hydrochloride sterile solution 50 mg/25 ml injection จำนวน 3,288 vial ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
จัดซื้อ จัดจ้าง
18 ตุลาคม 2565
ประกาศ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
จัดซื้อ จัดจ้าง
11 ตุลาคม 2565
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาUrea cream 10% 100 g จำนวน 10,000 หลอด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
จัดซื้อ จัดจ้าง
11 ตุลาคม 2565
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Lidocaine hydrochloride viscous solution 20 mg/1 ml (100 ml) จำนวน 2,220 ขวด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
จัดซื้อ จัดจ้าง
11 ตุลาคม 2565
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2565
จัดซื้อ จัดจ้าง
30 กันยายน 2565
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Trastuzumab emtansine powder 100 mg injection จำนวน 24 vial ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จัดซื้อ จัดจ้าง
28 กันยายน 2565
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Pazopanib hydrochloride 400 mg tablet จำนวน 24 กล่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จัดซื้อ จัดจ้าง
28 กันยายน 2565
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Pazopanib hydrochloride 400 mg tablet จำนวน 24 กล่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จัดซื้อ จัดจ้าง
28 กันยายน 2565
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Atezolizumab sterile solution 1,200 mg/20 ml injection จำนวน 24 vial ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จัดซื้อ จัดจ้าง
28 กันยายน 2565
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Eribulin mesilate sterile solution 1 mg/2 ml injectiion จำนวน 48 กล่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จัดซื้อ จัดจ้าง
28 กันยายน 2565
ประกาศผู้ชนะจัดจ้างแปลผลภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
จัดซื้อ จัดจ้าง
27 กันยายน 2565
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่องประกาศ ผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารผู้ป่วยใน 7 หมวด ระยะเวลา 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีคัดเลือก
จัดซื้อ จัดจ้าง
27 กันยายน 2565
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชืราลงกรณธัญบุรี เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Paclitaxel sterile solution 100 mg injection จำนวน 602 vial และ Paclitaxel sterile solution 300 mg injection จำนวน 1,600 vial ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
จัดซื้อ จัดจ้าง
27 กันยายน 2565
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Capecitabine 500 mg tablet จำนวน 1,280 กล่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
จัดซื้อ จัดจ้าง
27 กันยายน 2565
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Oxaliplatin sterile solution 50 mg injection จำนวน 600 vial และ Oxaliplatin sterile solution 100 mg injection จำนวน 1,875 vial ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
จัดซื้อ จัดจ้าง
27 กันยายน 2565
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Irinotecan hydrochloride sterile solution 40 mg/2 ml injection จำนวน 240 vial และ Irinotecan hydrochloride sterile solution 100 mg/5 ml injection จำนวน 500 vial ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
จัดซื้อ จัดจ้าง
27 กันยายน 2565
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องควบคุมให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ ระยะเวลา 12 เดือน จำนวน 50 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
จัดซื้อ จัดจ้าง
26 กันยายน 2565
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Filgrastim sterile solution 300 mcg/ml injection จำนวน 960 กล่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จัดซื้อ จัดจ้าง
23 กันยายน 2565
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Temozloplomide 20 mg capsule จำนวน 12 ขวด และ Temozlomide 100 mg capsule จำนวน 36 ขวด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จัดซื้อ จัดจ้าง
23 กันยายน 2565
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องมือแพทย์ เครื่องตรวจหาเซลล์มะเร็งด้วยสารกัมมันตรังสีภาคตัดขวาง ยี่ห้อGE Healthcare รุ่น NM 630 หมายเลขเครื่อง 630V22693 แบบรวมอะไหล่ ระยะเวลา 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
จัดซื้อ จัดจ้าง
23 กันยายน 2565
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อ99m TC
จัดซื้อ จัดจ้าง
23 กันยายน 2565
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ชนะประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Capecitabine 500 mg tablet จำนวน 1,280 กล่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
จัดซื้อ จัดจ้าง
23 กันยายน 2565
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชืราลงกรณธัญบุรี เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ชนะประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Paclitaxel sterile solution 100 mg injection จำนวน 602 vial และ Paclitaxel sterile solution 300 mg injection จำนวน 1,600 vial ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
จัดซื้อ จัดจ้าง
23 กันยายน 2565
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชืราลงกรณธัญบุรี เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Lidocaine hydrochloride viscous solution 20 mg (100 ml) จำนวน 2,220 ขวด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
จัดซื้อ จัดจ้าง
23 กันยายน 2565
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชืราลงกรณธัญบุรี เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Urea cream 10% 100 g จำนวน 10,000 หลอด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
จัดซื้อ จัดจ้าง
23 กันยายน 2565
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชืราลงกรณธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Filgrastim stereile solution 300 mcg injection จำนวน 960 กล่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
จัดซื้อ จัดจ้าง
23 กันยายน 2565
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องมือแพทย์ เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์จำลองการฉายรังสี ยี่ห้อ GE รุ่น CT590-WC S/N1573 CT0029 แบบรวมอะไหล่ ยกเว้นหลอดเอกซเรย์และชุดรับภาพ ระยะเวลา 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
จัดซื้อ จัดจ้าง
23 กันยายน 2565
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องมือแพทย์ เครื่องจำลองารฉายรังสีแบบดิจิตอล (Digital Simulator ยี่ห้อ Varian รุ่น ACuity ix S/N H770440 แบบรวมอะไหล่ ระยะเวลา 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
จัดซื้อ จัดจ้าง
22 กันยายน 2565
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าอุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย ระยะเวลา 12 เดือน ประจำปีงบประมาร พ.ศ.2566
จัดซื้อ จัดจ้าง
22 กันยายน 2565
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบสำรองข้อมูล ระยะเวลา 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
จัดซื้อ จัดจ้าง
22 กันยายน 2565
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องมือแพทย์ เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์จำลองการฉายรังสี ยี่ห้อ GE รุ่น CT590-WC S/N1573 CT0029 แบบรวมอะไหล่ ยกเว้นหลอดเอกซเรย์และชุดรับภาพ ระยะเวลา 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
จัดซื้อ จัดจ้าง
23 กันยายน 2565
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกัน เครื่องมือแพทย์ เครื่องเร่งอนุภาค ยี่ห้อ Elekta รุ่น Compact S/N 201129 แบบรวมอะไหล่ทุกรายการ และระบบเครื่องปรับอากาศ ระยะเวลา 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
จัดซื้อ จัดจ้าง
21 ก.ย. 2565
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจัดซื้ออาหารผู้ป่วยใน 7 หมวด ระยะเวลา 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
21 กันยายน 2565
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่องประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเก้าอี้ปรับเอนนอนระบบไฟฟ้าพร้อมคันโยก CPR ฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จำนวน 5 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
20 กันยายน 2565
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องมือแพทย์ เครื่องเร่งอนุภาคแบบอุโมงหมุนด้วยอัตรเร็วสูง พร้อมระบบภาพนำวิถี เครื่องวางแผนการรักษา เครื่องวัดรังสี และชุดควบคุมคุณภาพ ฆ/์ 4010153 แบบรวมอะไหล่ ระยะเวลา 12 เดือน ประจำีงบประมาร พ.ศ.2566
จัดซื้อ จัดจ้าง
19 กันยายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสารกัมมันตรังสีไอโอดีน 131
จัดซื้อ จัดจ้าง
16 กันยายน 2565
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการตรวจวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการภายนอก จำนวน 1 งาน ระยะเวลา 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
จัดซื้อ จัดจ้าง
16 กันยายน 2565
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อน้ำยาตรวจทางโลหิตวิทยา ระยะเวลา 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
จัดซื้อ จัดจ้าง
16 กันยายน 2565
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อน้ำยาตรวจทางเคมีคลินิก ระยะเวลา 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
จัดซื้อ จัดจ้าง
16 กันยายน 2565
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อน้ำยาตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยา ระยะเวลา 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
จัดซื้อ จัดจ้าง
16 กันยายน 2565
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องมือแพทย์ เครื่องเร่งอนุภาค ยี่ห้อ Elekta รุ่น Infinity S/N 154664 แบบรวมอะไหล่ทุกรายการ และระบบเครื่่องปรับอากาศ ระยะเวลา 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ส 2566
จัดซื้อ จัดจ้าง
15 กันยายน 2565
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องมือแพทย์ เครื่องเร่งอนุภาค ยี่อห้อ Elekata รุ่น Infinity S/N 153907 แบบรวมอะไหล่ทุกรายการ และระบบเครื่องปรับอากาศ ระยะเวลา 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
จัดซื้อ จัดจ้าง
15 กันยายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลสนามหญ้าและต้นไม้ จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
จัดซื้อ จัดจ้าง
15 กันยายน 2565
ประกาศกรมการแพทย์ เรื่องประกาศ ประกวดราคา จัดซื้อเครื่องเร่งอนุภาคพลังงานสูงชนิดเทคนิคแปรความเข้มเชิงปริมาตร (Volumetric Modulated Arc Therapy : VMAT) โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
15 กันยายน 2565
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (เวชภัณฑ์ยา) เดือน สิงหาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 ลงวันที่ 10 กันยายน 2565
จัดซื้อ จัดจ้าง
10 กันยายน 2565
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 ลงวันที่ 10 กันยายน 2565
จัดซื้อ จัดจ้าง
10 กันยายน 2565
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องควบคุมให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ ระยะเวลา 12 เดือน จำนวน 50 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
จัดซื้อ จัดจ้าง
9 กันยายน 2565
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชืราลงกรณธัญบุรี เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Paclitaxel sterile solution 100 mg injection จำนวน 602 vial และ Paclitaxel sterile solution 300 mg injection จำนวน 1,600 vial ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
จัดซื้อ จัดจ้าง
9 กันยายน 2565
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชืราลงกรณธัญบุรี เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Irinotecan hydrochloride sterile solution 40 mg/2 ml injection จำนวน 240 vial และ Irinotecan hydrochloride sterile solution 100 mg/5 ml injection จำนวน 500 vial ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
จัดซื้อ จัดจ้าง
9 กันยายน 2565
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชืราลงกรณธัญบุรี เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Oxaliplatin sterile solution 50 mg injection จำนวน 600 vial และ Oxaliplatin sterile solution 100 mg injection จำนวน 1,875 vial ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
จัดซื้อ จัดจ้าง
9 กันยายน 2565
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชืราลงกรณธัญบุรี เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Capecitabine 500 mg tablet จำนวน 1,280 กล่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
จัดซื้อ จัดจ้าง
9 กันยายน 2565
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่องประกาศ ประกวดราคาจัดซื้ออาหารสดและอาหารแห้งสำหรับผู้ป่วยใน จำนวน 7 หมวด ระยะเวลา 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
9 กันยายน 2565
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจัดซื้ออาหารผู้ป่วยใน 7 หมวด ระยะเวลา 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
9 กันยายน 2565
ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องเตรียมยาฉีดและเคมีบำบัดอัตโนมัติด้วยหุ่นยนต์ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding
จัดซื้อ จัดจ้าง
9 กันยายน 2565
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่องประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเตียงผู้ป่วยไฟฟ้า 4 ไกร์ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จำนวน 24 เตียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
9 กันยายน 2565
ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง ร่างประกาศ ประกวดราคา จัดซื้อเครื่องเร่งอนุภาคพลังงานสูงชนิดเทคนิคแปรความเข้มเชิงปริมาตร (Volumetric Modulated Arc Therapy : VMAT) โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
7 กันยายน 2565
ประกาดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบสำรองข้ออมูล ระยะเวลา 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
จัดซื้อ จัดจ้าง
6 กันยายน 2565
ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง ร่างประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องเตรียมยาฉีดและเคมีบำบัดอัตโนมัติด้วยหุ่นยนต์ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
2 กันยายน 2565
ประกาศ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง ประกวดราคาจัดจ้างเหมาดำเนินการตรวจวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการภายนอก จำนวน 1 งาน ระยะเวลา 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2566
จัดซื้อ จัดจ้าง
1 กันยายน 2565
ประกาศ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อน้ำยาโลหิตวิทยา ระยะเวลา 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
จัดซื้อ จัดจ้าง
1 กันยายน 2565
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างเหมาดูแลสนามหญ้าและต้นไม้ จำนวน 1 งาน ระยะเวลา 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
จัดซื้อ จัดจ้าง
31 สิงหาคม 2565
ประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เช่าอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย และอุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย ระยะเวลา 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
จัดซื้อ จัดจ้าง
31 สิงหาคม 2565
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่องประกาศ ประกวดราคาจัดซื้ออาหารผู้ป่วยใน 7 หมวด ระยะเวลา 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
31 สิงหาคม 2565
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อน้ำยาตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยา ระยะเวลา 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
จัดซื้อ จัดจ้าง
31 สิงหาคม 2565
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อน้ำยาตรวจทางเคมีคลินิก ระยะเวลา 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
จัดซื้อ จัดจ้าง
31 สิงหาคม 2565
ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อเก้าอี้ปรับเอนนอนระบบไฟฟ้าพร้อมคันโยก CPR ฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จำนวน 5 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
30 สิงหาคม 2565
ประกวด ประกาศราคา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ราคากลาง จัดซื้อสารกัมมันตรังสีไอโอดีน-131 แบบ High dose Treatment ความแรงรังสี 100,150,200 มิลลิคูลี่ ระยะเวลา 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2566
จัดซื้อ จัดจ้าง
29 สิงหาคม 2565
ประกวด ประกาศราคา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ราคากลาง จัดซื้อ99m TC Generator ระยะเวลา 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2566
จัดซื้อ จัดจ้าง
29 สิงหาคม 2565
ประกวด ประกาศราคา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ราคากลาง จัดจ้างแปลผลภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT SCAN) ระยะเวลา 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2566
จัดซื้อ จัดจ้าง
29 สิงหาคม 2565
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
จัดซื้อ จัดจ้าง
29 สิงหาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงแผนกรังสีวินิจฉัย จำนวน 1 งาน
จัดซื้อ จัดจ้าง
29 สิงหาคม 2565
ประกาศ ประกวดราคา จัดซื้อเตียงผู้ป่วยไฟฟ้า 4 ไกร์ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จำนวน 24 เตียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
24 สิงหาคม 2565
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่องประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จำนวน 5 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
จัดซื้อ จัดจ้าง
23 สิงหาคม 2565
ประกาศ กรมการแพทย์ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
จัดซื้อ จัดจ้าง
22 สิงหาคม 2565
ประกาศ กรมการแพทย์เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566(เงินงบประมาณ พ.ศ.2566)
จัดซื้อ จัดจ้าง
22 สิงหาคม 2565
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (เวชภัณฑ์ยา) เดือน กรกฎาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2565
จัดซื้อ จัดจ้าง
10 สิงหาคม 2565
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ค่ะ
จัดซื้อ จัดจ้าง
10 สิงหาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องตรวจเพาะเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราในเลือดแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
จัดซื้อ จัดจ้าง
1 สิงหาคม 2565
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องย้อมแกรมแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
21 กรกฎาคม 2565
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (เวชภัณฑ์ยา) เดือน มิถุนายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565
จัดซื้อ จัดจ้าง
10 กรกฎาคม 2565
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565
จัดซื้อ จัดจ้าง
10 กรกฎาคม 2565
ประกาศ กรมการแพทย์ เรื่องยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จัดซื้อ จัดจ้าง
8 กรกฎาคม 2565
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงแผนกรังสีวินิจฉัย จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
8 กรกฎาคม 2565
ประกาศ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่องยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จัดซื้อ จัดจ้าง
7 กรกฎาคม 2565
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องตรวจเพาะเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราในเลือดแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
จัดซื้อ จัดจ้าง
7 กรกฎาคม 2565
จัดซื้อ จัดจ้าง
29 มิ.ย. 2565
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องตรวจเพาะเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราในเลือดแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
จัดซื้อ จัดจ้าง
29 มิ.ย. 2565
ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
จัดซื้อ จัดจ้าง
24 มิ.ย. 2565
ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารพัชรกิติยาภา จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
24 มิ.ย. 2565
ประกาศร่าง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารพัชรกิติยาภา จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
16 มิ.ย. 2565
ประกาศ ประกวด รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ราคากลาง เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ - เครื่องย้อมสีแกรมแบบอัติโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
จัดซื้อ จัดจ้าง
8 มิ.ย. 2565
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาแปลผลภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT SCAN) จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
2 มิ.ย. 2565
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาแปลผลภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT SCAN) จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
2 มิ.ย. 2565
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้าง Perspective ก่อสร้างอาคาร 8 เหลี่ยม สำหรับจุดพักคอยและจุดคัดกรองผู้ป่วย จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จัดซื้อ จัดจ้าง
2 มิ.ย. 2565
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องตรวจเพาะเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราในเลือดแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
จัดซื้อ จัดจ้าง
2 มิ.ย. 2565
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565
จัดซื้อ จัดจ้าง
31 พ.ค. 2565
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อยา ในรอบเดือน พฤษภาคม 2565
จัดซื้อ จัดจ้าง
31 พ.ค. 2565
ประกาศ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
จัดซื้อ จัดจ้าง
20 พ.ค. 2565
ประกาศ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
จัดซื้อ จัดจ้าง
20 พ.ค. 2565
ประกาศ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรีเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
จัดซื้อ จัดจ้าง
20 พ.ค. 2565
ประกวด ประกาศราคาจ้างก่อสร้าง จ้างเหมาปรับปรุงแผนกวินิจฉัย จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จัดซื้อ จัดจ้าง
9 พ.ค. 2565
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อคุรภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำีงบประมาณ พ.ศ.2565
จัดซื้อ จัดจ้าง
6 พ.ค. 2565
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับโฉม ทันสมัย Modernized IPD จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
3 พ.ค. 2565
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุง Perspective : ก่อสร้างอาคาร 8 เหลี่ยม สำหรับจุดพักคอยและจุดคัดกรองผู้ป่วย จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
3 พ.ค. 2565
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565
จัดซื้อ จัดจ้าง
29 เม.ย. 2565
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อยา ในรอบเดือน เมษายน 2565
จัดซื้อ จัดจ้าง
29 เม.ย. 2565
ประกาศ การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นใช้ในราชการ
จัดซื้อ จัดจ้าง
29 เม.ย. 2565
ประกาศ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจแบบไฟฟ้า (Defirbrilator) โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จัดซื้อ จัดจ้าง
29 เม.ย. 2565
ประกาศ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ (Monitor) โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จำนวน 4 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จัดซื้อ จัดจ้าง
29 เม.ย. 2565
ประกาศ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อชุดอุปกรณ์กล้องสำหรับใส่ท่อช่วยหายใจ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จัดซื้อ จัดจ้าง
29 เม.ย. 2565
ร่างประกาศจ้างเหมาปรับปรุงแผนกรังสีรังวินิจฉัย จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ 2565
จัดซื้อ จัดจ้าง
29 เม.ย. 2565
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุง Perspective : ก่อสร้าง Co-Working Space จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
จัดซื้อ จัดจ้าง
29 เม.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาปรับปรุงหลังคาอาคารกาญจนบารมี จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จัดซื้อ จัดจ้าง
25 เม.ย. 2565
ประกาศ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิทัล โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จัดซื้อ จัดจ้าง
11 เม.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อตู้เตรียมยาเคมีบำบัดหรือสารอันตรายในสภาวะปราศจากเชื้อ จำนวน 1 ตู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
จัดซื้อ จัดจ้าง
11 เม.ย. 2565
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (เวชภัณฑ์ยา) เดือนมีนาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565
จัดซื้อ จัดจ้าง
10 เม.ย. 2565
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (เวชภัณฑ์ยา) เดือนมีนาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565
จัดซื้อ จัดจ้าง
10 เม.ย. 2565
ประกาศประวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงหลังคาอาคารกาญจนบารมี จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
จัดซื้อ จัดจ้าง
7 เม.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Tamoxifen 20 mg tablet จำนวน 12,000 กล่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
จัดซื้อ จัดจ้าง
29 มี.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Oxaliplatin 50 mg injection จำนวน 1,020 vial และ Oxalipltin 100 mg injection จำนวน 1,575 vial ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
จัดซื้อ จัดจ้าง
29 มี.ค. 2565
ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิทัล โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
16 มี.ค. 2565
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อตู้เตรียมยาเคมีบำบัดหรือสารอันตรายในสภาวะปราศจากเชื้อ จำนวน 1 ตู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
จัดซื้อ จัดจ้าง
16 มี.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะ ชุดตรวจการวินิจฉัยการติดเชื้อ COVID-19 ประเภท Rapid Test แบบตรวจหา Antigen (ATK) จำนวน 17,500 ชุด ประจำปีงบประมาณ 2565
จัดซื้อ จัดจ้าง
15 มี.ค. 2565
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Tamoxifen 20 mg tablet จำนวน 12,000 กล่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
จัดซื้อ จัดจ้าง
15 มี.ค. 2565
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Oxaliplatin 50 mg injection จำนวน 1,020 vial และ Oxalipltin 100 mg injection จำนวน 1,575 vial ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
จัดซื้อ จัดจ้าง
15 มี.ค. 2565
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อตู้เตรียมยาเคมีบำบัดหรือสารอันตรายในสภาวะปราศจากเชื้อ จำนวน 1 ตู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
จัดซื้อ จัดจ้าง
15 มี.ค. 2565
ประกาศ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
จัดซื้อ จัดจ้าง
14 มี.ค. 2565
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (เวชภัณฑ์ยา) เดือนกุมภาพันธ์ 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565
จัดซื้อ จัดจ้าง
10 มี.ค. 2565
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565
จัดซื้อ จัดจ้าง
10 มี.ค. 2565
ประกาศ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเตียงสำหรับฉายรังสีระยะใกล้ ด้วยเทคนิค 3D Image guided Brachytherapy พร้อมรางเคลื่อนย้าย ชนิดสามารถใช้ร่วมกับการจำลองการฉายรังสีรักษา จำนวน 1 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
28 ก.พ. 2565
ประกาศ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อโต๊ะตัดชิ้นเนื้อพร้อมระบบกำจัดไอสารเคมี จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
23 ก.พ. 2565
ประกาศ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องเตรียมบล็อกพาราฟินสำหรับตัดเนื้อ จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
23 ก.พ. 2565
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อตู้เตรียมยาเคมีบำบัดหรือสารอันตรายในสภาวะปราศจากเชื้อ จำนวน 1 ตู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
จัดซื้อ จัดจ้าง
14 ก.พ. 2565
เอกสารประกาศผุ้ชนะ , ประกวดราคา , รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ , ราคากลาง จัดซื้อชุดตรวจ ATK จำนวน 17,500 เทส
จัดซื้อ จัดจ้าง
14 ก.พ. 2565
เอกสารประกวดราคาจัดซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)จัดซื้อเตียงไฟฟ้า 3 ไกร์ จำนวน 10 เตียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
จัดซื้อ จัดจ้าง
14 ก.พ. 2565
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (เวชภัณฑ์ยา) เดือนมกราคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565
จัดซื้อ จัดจ้าง
10 ก.พ. 2565
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565
จัดซื้อ จัดจ้าง
10 ก.พ. 2565
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
จัดซื้อ จัดจ้าง
10 ก.พ. 2565
ประกาศ กรมการแพทย์ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จัดซื้อ จัดจ้าง
7 ก.พ. 2565
ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ
จัดซื้อ จัดจ้าง
7 ก.พ. 2565
ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องเตรียมบล็อกพาราฟินสำหรับตัดเนื้อ จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
4 ก.พ. 2565
ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อโต๊ะตัดชิ้นเนื้อพร้อมระบบกำจัดไอสารเคมี จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
4 ก.พ. 2565
ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อเตียงสำหรับฉายรังสีระยะใกล้ ด้วยเทคนิค 3D Image guided Brachytherapy พร้อมรางเคลื่อนย้าย ชนิดสามารถใช้ร่วมกับการจำลองการฉายรังสีรักษา จำนวน 1 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
4 ก.พ. 2565
ประกาศ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่องยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จัดซื้อ จัดจ้าง
27 ม.ค. 2565
ประกาศ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
จัดซื้อ จัดจ้าง
18 ม.ค. 2565
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (งบค่าเสื่อม สปสช.)
จัดซื้อ จัดจ้าง
18 ม.ค. 2565
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (เวชภัณฑ์ยา) เดือนธันวาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565
จัดซื้อ จัดจ้าง
10 ม.ค. 2565
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565
จัดซื้อ จัดจ้าง
10 ม.ค. 2565
เอกสารประกาศ , ประกวดราคา , รายละเอียดคุณลักณะเฉพาะ , ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2565
จัดซื้อ จัดจ้าง
22 ธ.ค. 2564
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (เวชภัณฑ์ยา) เดือนพฤศจิกายน 2564 ประจำปีงบประมาณ 2565
จัดซื้อ จัดจ้าง
10 ธ.ค. 2564
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2564 ประจำปีงบประมาณ 2565
จัดซื้อ จัดจ้าง
10 ธ.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Calcium folinate 50 mg 5 mL injection จำนวน 3,000 vial และ Calcium folinate 300 mg 30 mL injection จำนวน 2,000 vial ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
จัดซื้อ จัดจ้าง
7 ธ.ค. 2564
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564
จัดซื้อ จัดจ้าง
30 พ.ย. 2564
ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเครื่องถ่ายภาพรังสีแกมมาหลายระนาบพร้อมเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Single Photon Emission Computed Tomography/Computed Tomography Machine – SPECT/CT) โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จัดซื้อ จัดจ้าง
11 พ.ย. 2564
ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเครื่องถ่ายภาพรังสีแกมมาหลายระนาบพร้อมเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Single Photon Emission Computed Tomography/Computed Tomography Machine – SPECT/CT) โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จัดซื้อ จัดจ้าง
11 พ.ย. 2564
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 600 ลิตรโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จัดซื้อ จัดจ้าง
11 พ.ย. 2564
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Calcium folinate 50 mg 5 mL injection จำนวน 3,000 vial และ Calcium folinate 300 mg 30 mL injection จำนวน 2,000 vial ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
จัดซื้อ จัดจ้าง
2 พ.ย. 2564
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564
จัดซื้อ จัดจ้าง
31 ตุลาคม 2564
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 600 ลิตร โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จัดซื้อ จัดจ้าง
29 ต.ค. 2564
ประกาศประกวดจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจแบบผลิตอากาศ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จำนวน 10 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จัดซื้อ จัดจ้าง
20 ต.ค. 2564
ร่างประกาศประกวดจัดซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 10 เตียง โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จัดซื้อ จัดจ้าง
20 ต.ค. 2564
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
จัดซื้อ จัดจ้าง
12 ต.ค. 2564
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (เวชภัณฑ์ยา) เดือนกันยายน 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564
จัดซื้อ จัดจ้าง
10 ต.ค. 2564
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564
จัดซื้อ จัดจ้าง
10 ต.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Cyclophosphamide 1 g injection จำนวน 2,300 vial ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
จัดซื้อ จัดจ้าง
1 ต.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Bevacizumab 100 mg injection จำนวน 180 vial ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
จัดซื้อ จัดจ้าง
1 ต.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Doxorubicin hydrochloride 50 mg injection จำนวน 4,300 vial ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
จัดซื้อ จัดจ้าง
1 ต.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Paclitaxel 100 mg injection จำนวน 780 vial และ Paclitaxel 300 mg injection จำนวน 2,100 vial ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
จัดซื้อ จัดจ้าง
1 ต.ค. 2564
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน
จัดซื้อ จัดจ้าง
30 กันยายน 2564
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน
จัดซื้อ จัดจ้าง
30 กันยายน 2564