#สื่ออินโฟกราฟฟิก

สื่อกราฟฟิก โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี

สื่ออินโฟกราฟฟิกมะเร็ง

  • ทั้งหมด
  • มะเร็ง
  • ตรวจคัดกรอง

รณรงค์ต้านภัยมะเร็งเต้านม

23 กุมภาพันธ์ 2665

รณรงค์ต้านภัยมะเร็งปากมดลูก

23 กุมภาพันธ์ 2665

รณรงค์ต้านภัยมะเร็งลำไส้

23 กุมภาพันธ์ 2665

รณรงค์ต้านภัยมะเร็งโลก

23 กุมภาพันธ์ 2665

เก็บสิ่งส่งตรวจจากช่องคลอดด้วยตัวเอง

23 กุมภาพันธ์ 2665