#งานทรัพยากรบุคคล

ระบบงาน บริหารทรัพยากรบุคคล

ชื่อ - นามสกุล
ชื่อเล่น
เบอร์
Call
นายนคร นิ่มเซียน
แบงค์
092-059-4801
นายผล เทพมณี
แป๊ะ
089-885-9962
นายคริษฐ์ สถิรพันธ์ุ
เต้ย
095-771-7953
นายปรัชญา บุญนาม
ต๊ะ
061-978-3339
นายทศพร สุขประชา
รอง
064-667-8886